Van de Wetering Boxtel

Bij van de Wetering metaalperswerk in Boxtel hebben we alle oude pictogrammen aangepast naar de nieuwe norm ISO7010. De borden hebben we haaks of wigvormig uitgevoerd, zodat deze goed zichtbaar zijn. 

Daarnaast hebben we een verzamelplaatsbord geplaatst en de route daar naar toe. Bij een calamiteit is het uiteraard belangrijk dat men weet waar de verzamelplaats zich bevindt.

Bij elke ingang van de expeditie-, productie- of algemene ruimte is er een bord geplaatst met de geldende regels. 

De vluchtroute borden zijn nalichtend. Bij stroomuitval zijn deze nog lange tijd goed zichtbaar.

Zou je graag advies willen ontvangen?