Inleiding

www.picto-specialist.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@picto-specialist.nl.

Wie is www.picto-specialist.nl?

www.picto-specialist.nl is de eenmanszaak Picto-Specialist, kantoorhoudende te (5281 LL) Boxtel aan Mijlstraat 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53413881 .

Wanneer www.picto-specialist.nl jouw persoonsgegevens verwerkt, is www.picto-specialist.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt www.picto-specialist.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor www.picto-specialist.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens www.picto-specialist.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door www.picto-specialist.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde